Wednesday, 28 April 2010

Blog AQSA Negeri & DaerahENAM Sekretariat Aqsa Syarif Daerah/Negeri sudah membangunkan blog masing-masing iaitu http://www.aqsasyarifpontian.blogspot.com/; http://aqsasyarifpe raktengah. blogspot. com/; http://aqsasyarifjohorbahru.blogspot.com/; http://www.aqsasyarifbtgpadang.blogspot.com/; http://www.aqsasyarifsetiawangsa.blogspot.com/ dan
http://aqsasyarifsubang.blogspot.com/

. Pihak jabatan urusetia negeri dan daerah (jundAqsa) terus menggalakkan semua wakil-wakil daerah membangunkan blog masing-masing sebagai usaha memaparkan aktiviti di daerah masing-masing dan berkongsi menyemarakkan isu Palestin sebagaimana moto Aqsa Syarif "Memperkasa Ummah Membebaskan Al-Aqsa".

No comments:

Post a Comment