Monday, 5 April 2010

Kit dan 'Bunting' Untuk Wakil Negeri & DaerahJUND telah menyediakan kelengkapan setiap negeri dan daerah untuk menjalankan aktiviti kempen kesedaran dan mengutip sumbangan untuk rakyat Palestin. Satu set 'bunting' yang berbentuk seruan sokongan kepada Palestin dan Misi, Visi dan objektif Aqsa Syarif diedarkan kepada semua wakil-wakil Negeri dan Daerah. Di setiap program, kempen, pameran dan jualan, kehadiran Aqsa Syarif akan jelas dilihat dan difahami oleh masyarakat setempat. Bagi negeri dan daerah yang belum mendapatkan Kit dan set 'bunting' sila menghubungi Jabatan ini.

No comments:

Post a Comment